OTVÁRACIE HODINY: Po.-Pi. 7:00 – 17:00, Sobota 7:00 – 12:00
OTVÁRACIE HODINY: Po.-Pi.: 7:00 – 17:00, Sobota: 7:00 – 12:00

Styrodur C – extrudovaný polystyrén

Styrodur C

Extrudovaný polystyrén

Extrudovaný polystyrén od BASF je mimoriadne tvrdý a je vyrábaný z polystyrénového granulátu fyzikálnou zmenou formy, tzv. extrudovaním. Styrodur C neobsahuje žiadne freóny. Je charakteristický vysokými pevnosťami v tlaku – až do 700 kPa podľa typu pri 10 % stlačení. Medzi hlavné účely použitia Styrodur C patria Sokle a základy budov, zaťažovaných podláh na teréne a zateplenie plochých striech.

Styrodur 2800 C

Izolačné dosky STYRODUR 2800 C z extrudovaného polystyrénu určené na zateplenie soklových častí obvodových plášťov budov, suterénnych stien a podláh.

Dosky charakteristického zeleného sfarbenia vyrábané z extrudovaného polystyrénu BASF. Vďaka vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam, rozmanitosti typov a vyhotoveniu hrán a rozličnej pevnosti tlakov sa izolačné dosky STYRODUR® stali veľmi obľúbeným materiálom v pozemnom, podzemnom i dopravnom staviteľstve.

Saint-Gobain Isover Slovakia, ako výhradný dovozca izolácii značky STYRODUR® vám ponúka kompletný sortiment izolačných dosiek STYRODUR® s rôznymi vlastnosťami určených pre široké oblasti použitia.

Styrodur 3000 CS

STYRODUR 3000 CS je prémiová tvrdená izolácia. V ponuke hrúbky 30 – 240 mm – možné realizovať najnáročnejšie izolačné projekty napr. zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy.

Nové izolačné dosky STYRODUR 3000CS sú vyrábané z tuhej extrudovanej polystyrénovej hmoty inovatívnou technológiou. Vďaka tomu sa izolačné dosky vyznačujú konštantnou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti λ=0,033 W/m.K pre všetky hrúbky, vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, vysokou pevnosťou v tlaku a minimálnou nasiakavosťou. Stačí použiť v jednej vrstve jednoducho a bez obáv z funkčnosti a životnosti.

Výhody použitia

  • vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti λ=0,033 W/m.K pre všetky hrúbky izolácie
  • vysoká pevnosť v tlaku
  • minimálna nasiakavosť
  • rozšírená ponuka hrúbok (30-240 mm)
  • vysokokvalitná izolačná doska pre viacúčelové použitie
  • zaručená vysoká kvalita STYRODUR®

Viac informácií

Pre viac informácií navštívte stránku produktu

www.isover.sk/styrodur-2800-c 

www.isover.sk/styrodur-3000-cs

Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným vykurovaným priestorom > 45°

Izolácia Cieľová odporúčaná hodnota Rr2
Minerálna vlna

ISOVER TF PROFI

(λ = 0,036 W/(m . K))

160 – 240 mm
Polystyrén

ISOVER eps 70F

(λ = 0,038 W/(m . K))

170 – 250 mm
Sivý polystyrén

ISOVER eps GREYWALL

(λ = 0,031 W/(m . K))

140 – 210 mm

​Plochá a šikmá strecha so sklonom ≤ 45°​

Izolácia Cieľová odporúčaná hodnota Rr2
Minerálna vlna

ISOVER UNIROL PROFI

(λ = 0,033 W/(m . K))

330 mm
Minerálna vlna

ISOVER UNIROL PLUS

(λ = 0,036 W/(m . K))

360 mm