OTVÁRACIE HODINY: Po.-Pi. 7:00 – 17:00, Sobota 7:00 – 12:00
OTVÁRACIE HODINY: Po.-Pi.: 7:00 – 17:00, Sobota: 7:00 – 12:00

Emporio

Emporio

Sortiment produktov privátnej
značky EMPORIO

Lepidlá, suché zmesi

Lepidlo EMPORIO Beta, 25kg

Ideálna na lepenie nasiakavých keramických obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo. Určená na tenkovrstvové lepenie, kde hrúbka lepiaceho lôžka je do 5 mm. Vhodná na lepenie dosiek EPS a minerálnej vlny thermoizolačných systémov s použitím tanierových hmoždiniek. Taktiež  vhodné pre armovanie dosiek thermoizolačných systémov malých a stredných objektov (do 9 m výšky).

 

Lepidlá, suché zmesi

Murovacia malta EMPORIO 5MPa, 30kg

Vápennocementová murovacia malta určená na murovanie obvodových, nosných i deliacich stien a priečok z bežných murovacích materiálov  plných i ľahčených tehál, tehlových blokov, tvárnic a pod.). Nie je hodná na murovanie stavebných konštrukcií z pórobetónu, sklenených tvárnic, sadrových prvkov ani na škárovanie muriva.

 

LEPIDLÁ, SUCHÉ ZMESI

Lepidlo EMPORIO Flex C2TE, 25kg

Flexibilné cementové lepidlo C2TE na lepenie všetkých typov keramických obkladových materiálov a dlažieb vrátane materiálov s extrémne nízkou nasiakavosťou napr. vysoko spekaných dlaždíc. Aplikácia vo vnútornom aj vonkajšom prostredí na bežné aj problematické povrchy. Vynikajúce na podklady, pri ktorých dochádza k rozmerovým zmenám v dôsledku veľkého tepelného pnutia (napr. pri vykurovaných keramických podlahách alebo na oslnených terasách).

 

Lepidlá, suché zmesi

Jadrová omietka EMPORIO, 30kg

Obyčajná malta pre vnútorné, alebo vonkajšie omietky, mrazuvzdorná. Ideálna na ručné vykonávanie dvojvrstvových omietok v hrúbke 10 – 30 mm. Vhodný podklad pre jemné štukové omietky, do interiéru aj exteriéru, pre steny aj strop.

 

Asfaltové pásy

Asfaltový pás EMPORIO V60 S35 Plus

Spodný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech. Prípadne medziľahlý pás. Poistný a vyrovnávací pás pod skladané krytiny, prípadne medziľahlý nenataviteľný pás. Jednovrstvový proti zemnej vlhkosti, alebo vo viacvrstvových izoláciách spodnej stavby proti podpovrchovej vode. Teplota spracovania od +5°C (minimálna teplota ovzdušia, aj pásu).

 

Lepidlá, suché zmesi

Adhézny mostík EMPORIO

Adhézny mostík je náter, ktorý je možno použiť v interiéroch i exteriéroch na vyzreté omietky, nekonštrukčný betón, sklenené tapety, drevené, papierové, sadrokartónové povrchy, OSB dosky a podobne. Jedná sa o penetračný a spevňujúci náter vhodný na savé aj nesavé podklady.

 

Hydroizolácie

Tekutá lepenka EMPORIO

Na hydroizolácie stenných, betónových, železobetónových konštrukcií, ľahčených betónov, na potery, mazaniny, omietky, stenné materiály z pálených tehál, dosky CETRIS a sadrokartónové konštrukcie. Trvale pružná dvojzložková hydroizolačná tesniaca hmota, na báze polymercementovej suspenzie, vhodná pod dlažby balkónov, terás a lodžií.

 

Lepidlá, suché zmesi

Vnútorný štuk EMPORIO

Vápenná štuková omietka. Na tradičné jemné povrchové úpravy jadrových podkladových omietok. Určený na ručné nanášanie vo vnútornom prostredí.

 

Lepidlá, suché zmesi

Vonkajší štuk EMPORIO

Vápennocementová štuková omietka. Jemná štuková omietka vhodná ako vyrovnávacia vrstva na omietky s nahrubo stiahnutým povrchom na fasáde.

 

Kontakt na pokladňu:

+421 905 538 455