OTVÁRACIE HODINY: Po.-Pi. 7:00 – 17:00, Sobota 7:00 – 12:00
OTVÁRACIE HODINY: Po.-Pi.: 7:00 – 17:00, Sobota: 7:00 – 12:00

Emporio

Emporio

Sortiment produktov privátnej
značky EMPORIO

Lepidlá, suché zmesi

Lepidlo EMPORIO Beta, 25kg

Ideálna na lepenie nasiakavých keramických obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo. Určená na tenkovrstvové lepenie, kde hrúbka lepiaceho lôžka je do 5 mm. Vhodná na lepenie dosiek EPS a minerálnej vlny thermoizolačných systémov s použitím tanierových hmoždiniek. Taktiež  vhodné pre armovanie dosiek thermoizolačných systémov malých a stredných objektov (do 9 m výšky).

Cena: 7,32 € s DPH
Lepidlá, suché zmesi

Murovacia malta EMPORIO 5MPa, 30kg

Vápennocementová murovacia malta určená na murovanie obvodových, nosných i deliacich stien a priečok z bežných murovacích materiálov  plných i ľahčených tehál, tehlových blokov, tvárnic a pod.). Nie je hodná na murovanie stavebných konštrukcií z pórobetónu, sklenených tvárnic, sadrových prvkov ani na škárovanie muriva.

Cena: 3,59 € s DPH/ks
LEPIDLÁ, SUCHÉ ZMESI

Lepidlo EMPORIO Flex C2TE, 25kg

Flexibilné cementové lepidlo C2TE na lepenie všetkých typov keramických obkladových materiálov a dlažieb vrátane materiálov s extrémne nízkou nasiakavosťou napr. vysoko spekaných dlaždíc. Aplikácia vo vnútornom aj vonkajšom prostredí na bežné aj problematické povrchy. Vynikajúce na podklady, pri ktorých dochádza k rozmerovým zmenám v dôsledku veľkého tepelného pnutia (napr. pri vykurovaných keramických podlahách alebo na oslnených terasách).

Cena: 9,22 € s DPH
Lepidlá, suché zmesi

Jadrová omietka EMPORIO, 30kg

Obyčajná malta pre vnútorné, alebo vonkajšie omietky, mrazuvzdorná. Ideálna na ručné vykonávanie dvojvrstvových omietok v hrúbke 10 – 30 mm. Vhodný podklad pre jemné štukové omietky, do interiéru aj exteriéru, pre steny aj strop.

Cena: 5,24 € s DPH
Asfaltové pásy

Asfaltový pás EMPORIO V60 S35 Plus

Spodný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech. Prípadne medziľahlý pás. Poistný a vyrovnávací pás pod skladané krytiny, prípadne medziľahlý nenataviteľný pás. Jednovrstvový proti zemnej vlhkosti, alebo vo viacvrstvových izoláciách spodnej stavby proti podpovrchovej vode. Teplota spracovania od +5°C (minimálna teplota ovzdušia, aj pásu).

Cena: 31,99 € s DPH/ks
Lepidlá, suché zmesi

Adhézny mostík EMPORIO

Adhézny mostík je náter, ktorý je možno použiť v interiéroch i exteriéroch na vyzreté omietky, nekonštrukčný betón, sklenené tapety, drevené, papierové, sadrokartónové povrchy, OSB dosky a podobne. Jedná sa o penetračný a spevňujúci náter vhodný na savé aj nesavé podklady.

Cena:
1 kg 3,32 € s DPH
3 kg 9,06 € s DPH
5 kg 14,93 € s DPH
Hydroizolácie

Tekutá lepenka EMPORIO

Na hydroizolácie stenných, betónových, železobetónových konštrukcií, ľahčených betónov, na potery, mazaniny, omietky, stenné materiály z pálených tehál, dosky CETRIS a sadrokartónové konštrukcie. Trvale pružná dvojzložková hydroizolačná tesniaca hmota, na báze polymercementovej suspenzie, vhodná pod dlažby balkónov, terás a lodžií.

Cena:
7 kg 28,44 € s DPH
14 kg 50,46 € s DPH
21 kg 61,12 € s DPH