OTVÁRACIE HODINY: Po.-Pi. 7:00 – 17:00, Sobota 7:00 – 12:00
OTVÁRACIE HODINY: Po.-Pi.: 7:00 – 17:00, Sobota: 7:00 – 12:00

ISOVER InsulFit

Minerálna fúkaná izolácia

Minerálna izolácia zo sklených vlákien, ktorá je určená na strojové spracovanie, vlákna sú po celom svojom povrchu hydrofobizované. Izolácia je ekologicky a hygienicky nezávadná, odolná voči plesniam, hubám, drevokazným škodcom, hlodavcom a hmyzu. Po aplikácii izolácia nezosadá a je difúzne otvorená, nebráni prenikaniu vodných pár. Vďaka vysokej komprimácii a baleniu na paletách uľahčuje manipuláciu a skladovanie.

Ideálna pre šikmé strechy, stropy a priečky

  • tepelná a akustická izolácia pre novostavby aj rekonštrukcie
  • obzvlášť vhodná na použitie vo väzníkových krovoch
  • vhodná na voľné fúkanie aj výplň dutín v stenách a stropoch

 

Prečo si vybrať ISOVER InsulFit?

  • má veľmi dobré tepelnoizolačné aj akustické parametre
  • prirodzene nehorľavá (bez retardérov horenia)
  • je hydrofobizovaná – vodoodpudivá, nezosadá
  • má nízky difúzny odpor – je paropriepustná
  • ekologická izolácia z recyklovaného skla

Technické parametre

Označenie Min. inštalačná hrúbka Plošná hmotnosť Min. inštalačná hrúbka Deklarovaná hodnota tepelného odporu vrstvy RD
[mm] [kg/m2] [bal/100m2] [m2.K/W]
ISOVER INSULFIT 85 2,1 14 2,0
ISOVER INSULFIT 130 3,3 22 3,0
ISOVER INSULFIT 170 4,3 28,7 4,0
ISOVER INSULFIT 210 5,3 35,3 5,0
ISOVER INSULFIT 255 6,4 42,7 6,0
ISOVER INSULFIT 295 7,4 50 7,0
ISOVER INSULFIT 340 8,5 56,7 8,0
ISOVER INSULFIT 380 9,5 63,3 9,0
ISOVER INSULFIT 420 10,5 70 10,0

Inštalácia fúkanej vlny ISOVER

Vypočítajte si požadovaný objem fúkanej vlny:

Objem fúkanej vlny (m3) = zateplená plocha podkrovia (m2) x hrúbka nainštalovanej vrstvy fúkanej vlny (m)

Po inštalovanej fúkanej vlne nie je povolená chôdza, preto pred inštaláciou izolácie skontrolujte, či sú dokončené nasledujúce práce:

Výlezy, ako sú prístupové cesty k údržbe komína, strešného okna alebo technických zariadení, by mali byť hotové vopred. Uistite sa, že výška priechodu je najmenej 50 mm nad najvyššou úrovňou nainštalovanej/vrstvy fúkanej vlny.

Všetky vykurovacie, vodovodné, ventilačné a elektrické vedenia by mali byť dokončené, pričom potrubia musia byť zaizolované a bezpečne upevnené. Zabezpečte, aby podkrovie bolo na inštaláciu fúkanej vlny dostatočne osvetlené.

Stavebný odpad a ostatný zvyškový materiál je potrebné odstrániť.

Konštrukcia, ktorá bude pod vrstvou fúkanej izolácie, musí obsahovať parozábranu alebo inteligentnú klímamembránu napr. ISOVER VARIO® KM DUPLEX, aby sa zabránilo vniknutiu vlhkosti do izolácie. Inteligentná klímamembrána musí byť nainštalovaná s prekrývajúcimi sa hranami (cca 100 mm) a spoje prelepené systémovou tesniacou páskou. Parotesná a vzduchotesná inteligentná klímamembrána musí byť neprerušená. Akékoľvek roztrhané alebo poškodené miesta je potrebné opraviť.

 

Uistite sa, že sú všetky spoje medzi klímamembránou a stenami utesnené. Podobne by mali byť utesnené všetky prestupy. Použite systémové pásky a tmely napr. ISOVER Vario® KB1; Vario® MULTITAPE, Vario® Doublefit.

Izolácia umiestnená pod väzníkovým krovom

V prípade zastrešenia rodinného alebo bytového domu väzníkovým krovom je vytvorenie súvislej tepelnoizolačnej vrstvy medzi jednotlivými konštrukčnými prvkami krovu veľmi náročné, najmä ak nie je dostatok miesta pod väzníkom. Z toho dôvodu odporúčame použiť fúkanú izoláciu ISOVER InsulFit. Na splnenie cieľovej odporúčanej hodnoty tepelného odporu je potrebná hrúbka izolácie aspoň 45 cm.

Systémová skladba ISOVER InsulFit

Skladba FIT predstavuje riešenie tepelnej izolácie dvojplášťovej šikmej strechy, bez záklopu (alebo so záklopom), so skladanou strešnou krytinou. Nosná konštrukcia je tvorená napr. väzníkmi alebo zložitou priehradovou konštrukciou, kde je montáž štandardného zateplenia z dôvodu nedostatku priestoru veľmi zložitá.

Ochranu izolácie pred jemným naviatym snehom a vodou z exteriéru vytvára kontaktná, difúzne otvorená poistná hydroizolácia Tyvek Soft Antireflex. Pri návrhu musí projektant zvážiť odvetranie nepochôdznej povaly. Ak je navrhnuté odvetranie, je nutné správne navrhnúť prívod aj odvod vzduchu, aby sa zamedzilo prúdeniu exteriérového vzduchu do fúkanej izolácie a v prípade odvodu vzduchu, aby nedochádzalo ku zatečeniu zrážkovej vody. Tepelná izolácia ISOVER InsulFit v potrebnej hrúbke sa strojovo fúka do konštrukcie, pričom sa môže kombinovať napr. s rolovanou izoláciou ISOVER UNIROL PROFI. Hrúbka vrstvy fúkanej izolácie sa pohybuje okolo 40-50 cm.

Technické parametre

Popis skladby
Betónová krytina
40 mm Strešné latovanie
60 mm Kontralatovanie
Poistná hydroizolácia TYVEK SOFT ANTIREFLEX
Povala – vzduchová medzera
450 mm Fúkaná tepelná izolácia ISOVER InsulFit medzi a pod väzníkmi
Klímamembrána ISOVER VARIO KM Duplex UV
15 mm Sadrokartónová doska RIGIPS

Klímamembrána ISOVER VARIO® KM Duplex UV zabezpečuje ochranu tepelnej izolácie pred vlhkosťou z interiéru a zároveň slúži na uvoľnenie zabudovanej vlhkosti v drevenej konštrukcii strechy. Skladba FIT sa vyznačuje vynikajúcim pomerom rýchlosť montáže/ kvalita, vynikajúcimi zvukovoizolačnými vlastnosťami – index vzduchovej nepriezvučnosti strechy Rw > 52 dB. Systém je vhodný pre novostavby aj rekonštrukcie.

Overenie vplyvu tepelných mostov na povrchovú teplotu na vnútornej strane konštrukcie

Minimálna vnútorná povrchová teplota pre teplotu interiéru 20 °C a exteriérovú teplotu -13,9 °C je 19,67 °C. Podľa normy STN 730540:3 nadobúda kritická povrchová teplota na vznik plesní pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % hodnotu 12,6 °C, čo je výrazne menej ako 19,7 °C, z toho vyplýva, že konštrukčný detail je veľmi dobre zaizolovaný a nehrozí vznik plesní na vnútornom povrchu strechy. Z hľadiska ochrany pred prehrievaním sa musí čas medzi maximálnou teplotou na vonkajšom povrchu strechy a maximálnou teplotou na vnútornom povrchu pohybovať v rozmedzí min. 5 až 10 hodín. Pri skladbe FIT predstavuje spomínaný čas tzv. fázový posun hodnotu 8 hodín. Tento čas bol stanovený výpočtom pre samotnú tepelnú izoláciu bez vplyvu ostatných vrstiev skladby strešného plášťa.

Skladba FIT pri dodržaní odporúčaných teplotechnických parametrov si vyžaduje hrúbku izolácie 45 cm, čím kladie zvýšené nároky na priestor v porovnáni so kladbou BASIC o 3 cm, v porovnaní so skladbou PROFI o 9 cm viac.

Difúzna schéma skladby strechy FIT

V skladbe strechy neklesá krivka čiastkového tlaku vodnej pary pod krivku nasýteného čiastkového tlaku nasýtenej vodnej pary, inými slovami, v konštrukcii nedochádza ku kondenzácii vodnej pary. V zmysle normy STN 730540 je potrebné v prípade tepelných mostov posúdiť konštrukciu z hľadiska 2-rozmerného alebo 3-rozmerného tepelného poľa.

Ako na to?

Spracovanie minerálnej fúkanej izolácie ISOVER InsulFit je možné vo vlastnej réžií zapožičaním zariadenia, alebo vďaka služieb našej spoločnosti. Objednávku je možné realizovať emailom realizacie@sadro.sk, alebo telefonicky 0907 732 180

Fúkaná izolácia

ISOVER InsulFit

Šikmá strecha

ISOVER InsulFit

Technický list

ISOVER InsulFit

Vyhlásenie

ISOVER InsulFit

Kontakt na pokladňu:

+421 905 538 455