OTVÁRACIE HODINY: Po.-Pi. 7:00 – 17:00, Sobota 7:00 – 12:00
OTVÁRACIE HODINY: Po.-Pi.: 7:00 – 17:00, Sobota: 7:00 – 12:00

Prehľad najväčších zmien v stavebníctve: Čo všetko nás čaká ?

Prehľad najväčších zmien v stavebníctve: Čo všetko nás čaká ?
26. júla 2022 Wordbajan Wordpress

Pri výstavbe domu ste sa určite stretli s množstvom papierovačiek a komplikovaných procesov, ktoré sa týkali rozličných povolení. Avšak, vláda Slovenskej republiky prišla s novým stavebným zákonom – Zákonom o výstavbe a Zákonom o územnom plánovaní. Pôvodný zákon je totižto platný skoro pol storočia a aj napriek tomu, že bol viackrát novelizovaný, jeho efektivita počas rokov klesala.

Ak sa rozhodnete stavať dom v blízkej budúcnosti, tak buďte pripravení, že proces, aký ste poznali doteraz, sa môže drasticky zmeniť.

 

Hlavné zmeny

Hlavným cieľom nového návrhu je profesionalizácia štátnej správy vo výstavbe. Nová legislatíva by mala reagovať na súčasné výzvy a uľahčiť stavebný a územnoplánovací proces. Výrazne sa odľahčí administratívny proces pri činnostiach súvisiacich s výstavbou, konania sa urýchlia, procesy budú elektronizované a nastane aj digitalizácia dát. Mať dobrého projektanta bude ešte dôležitejšie, nakoľko sa ich úloha značne posilní.

Najväčšou novinkou je zriadenie jednotného úradu – Úradu pre územné plánovanie a výstavbu. To bude mať za následok, že stavebné úrady v mestách alebo obciach budú spadať striktne pod túto inštitúciu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Vzniknúť by malo až osem regionálnych pracovísk. Starostovia a primátori sa už nebudú podieľať na rozhodovaniach spojených s výstavbou, nakoľko stratia vplyv na povoľovacie procesy.

Povoľovanie stavieb

Už sme načrtli, že proces povoľovania stavieb sa drasticky zmení. Hlavným faktorom, ktorý na to bude vplývať je veľkosť stavby. Budúci vlastníci jednoduchých stavieb sa môžu tešiť na zjednodušený procesný postup, ktorý sa ukončí rozhodnutím o stavebnom zámere. Tu však platí, že stavebný zámer musí byť vypracovaný s podrobnosťou projektu stavby. Rozhodnutie o stavebnom zámere bude zároveň predstavovať overenie projektu stavby. Komplikovanejší proces očakávajte pri veľkých projektoch, pretože je vyžadovaná podrobnejšia dokumentácia. Po konaní o stavebnom zámere sa ešte musíte pripraviť na overenie projektu stavby. Finálna stavba sa ukončí kolaudáciou. Získanie kolaudačného osvedčenia bude predstavovať osvedčenie od stavebného úradu na spôsobilosť stavby na projektovaný účel.

Projektant bude zabezpečovať pre stavebníka aj prerokovanie a pripomienkové konanie k návrhu zámeru všetkých dotknutých subjektov.

Nová terminológia

Posledné roky sme boli svedkami zníženej úrovne disciplíny vo výstavbe. Avšak, už v blízkej budúcnosti sa stretneme s novou terminológiu. Napríklad: Termín „stavebný poriadok“ sa nahradí slovom „výstavba“. Návrh bude koncepčne usporiadaný podľa aktuálnych zákonov.

 

Stopka pre čierne stavby

Majitelia čiernych stavieb by mali zbystriť pozornosť, nakoľko po novom nebude možné nepovolené stavby dodatočne povoliť. Nová legislatíva presne vymedzuje:

  • čo sú nepovolené stavebné práce,
  • presné podmienky a postupy ich odstraňovania,
  • zohľadnenie účasti zhotoviteľa nepovolenej stavby na porušení zákona

V prípade porušenia zákona sa rozširuje okruh sankciovaných osôb aj na ďalšie osoby vo výstavbe. V praxi to znamená, že následky nebudú niesť len zhotovitelia čiernej stavby, ale aj osoby poverené výkonom stavebného dozoru a stavbyvedúci. Dôvod prečo sa okruh sankciovaných osôb zväčší je ten, že stavebník je len objednávateľom výstavby a osobne stavbu neriadi.

Každá minca má dve strany

Nový stavebný zákon má za úlohu priniesť dlho očakávané zmeny v legislatíve. Avšak aj tu platí známe porekadlo – Nie je všetko zlato, čo sa blyští.

Medzi hlavné benefity patrí:

  • odstránenie duplicitných konaní
  • posilnenie úloh projektantov
  • elektronizácia celého procesu

Avšak, viacerým organizáciám sa nepáči nízka miera zúčastnenia s odbornou verejnosťou, zhoršenie postavenia susedov a verejnosti pri povoľovaní stavebnej činnosti, nezabezpečenie účasti verejnosti pri stavbách s dopadom na životné prostredie a prisudzovanie veľkého významu projektantovi, ktorý je častokrát platený investorom.

Ďalšia vlna negatívnych ohlasov je aj na to, že stavebný ruch na Slovensku poklesne. Doteraz stavebník platil za stavebné konanie zanedbateľné sumy, no po novom to bude viac ako jedno percento z hodnoty stavby. S novou legislatívou bude výstavba predstavovať ešte drahšiu záležitosť.

Ukáže až čas

Aj napriek vlne kritiky, nový stavebný zákon prinesie dlho potrebné zmeny. Súčasná legislatíva bola novelizovaná už veľa krát a jednoznačne novú legislatívu už v tomto smere potrebujeme. Veľmi pravdepodobným výsledkom nového zákona je rýchlejší ekonomický rozvoj, efektívnejšia správa územia a vyššia kvalita života. Ťažiť z neho budú obyvatelia, podnikatelia ale aj verejný sektor.

 

ZDROJE: www.tvnoviny.sk/domace/clanok/143377-novy-stavebny-zakon-co-sa-pre-vas-zmeni-ak-chcete-stavat-novy-dom, www.yimba.sk/clanky/vlada-schvalila-zakon-o-vystavbe-a-zakon-o-uzemnom-planovani, www.noviny.sk/slovensko/685399-stavbari-a-stavebne-firmy-by-mali-zbystrit-pozornost-do-platnosti-vstupi-novy-stavebny-zakon

FOTO: www.freepik.com

0 Comments

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*